Oznam na webovej stránke www.natfund.gov.sk od 01.01.2016

Fond národného majetku Slovenskej republiky bol zrušený zákonom č.375/2015
o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 12.novembra 2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako právneho nástupcu fondu určilo právnickú osobu, ktorej jediným akcionárom je štát, a to spoločnosť MH Manažment, a.s..